Zalasewo – Rozmowa z Adrianem Senykiem sołtysem Zalasewa

Redakcja: W tym roku dożynki gminne odbyły się w Zalasewie – miejscowości, którą znaczna część mieszkańców gminy kojarzy z szybko rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym, a nie z rolnictwem. Jaką rolę odgrywa rolnictwo w Pana miejscowości?

Adrian Senyk: Rolnictwo jest bardzo ważnym elementem w sołectwie, mającym duży  wpływ na nasze otoczenie
i samopoczucie wszystkich mieszkańców. Wiele osób przeprowadziło się z Poznania w celu znalezienia ciszy, przestrzeni i przede wszystkim możliwości przebywania bliżej natury tj. pól i lasów. Jednym z elementów, którym się kierowali mieszkańcy było pozytywne oddziaływanie rolnictwa na otoczenie w jakim przyszło im mieszkać. Kolejne zabudowania powodują większe niezadowolenie wśród lokalnej społeczności, ponieważ tereny rolne zostają zbyt mocno zurbanizowane. Oczywiście nikt się nie spodziewał, iż w tak krótkim czasie zostanie wybudowanych tak wiele nieruchomości na terenie Zalasewa. Niestety gospodarze utrzymujący się z roli na terenie naszego sołectwa muszą zmagać się nie tylko z niekorzystnymi w ostatnich latach warunkami atmosferycznymi, ale również dynamicznie zmieniającym się otoczeniem. Życzmy naszym gospodarzom wielu sił, zdrowia i wytrwałości, aby przy tak dużej liczbie mieszkańców mogli w spokoju pracować oraz aby rolnictwo było obecne cały czas na naszym terenie. Jako sołectwo zawsze będziemy wspierać naszych rolników, których zostało tak niewielu. I dopóki będą osoby pracujące na roli będziemy organizować dożynki, aby w ten sposób zwrócić uwagę naszych mieszkańców na to, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa rolnictwo.

R: Jakie – według Pana – są najważniejsze problemy, na rozwiązanie których czekają mieszkańcy „starego” i „nowego” Zalasewa- wsi, która jestwiększa od wielu polskich miasteczek i gmin?

AS: Na szczęście już bardzo dawno nie słyszałem określenia/hasła „stare i nowe Zalasewo”. Mam nadzieję, że przez ostatnie kilka lat ciężkiej pracy wielu osób będących w radzie sołeckiej, udało nam się ten termin wymazać z „lokalnego słownika”. Robiliśmy i nadal się staramy robić wszystko na rzecz integracji mieszkańców, aby takie stwierdzenia nie miały miejsca w rozmowach, a już w szczególności, żeby nie były odczuwalne przez kogokolwiek. Staramy się robić wszystko, aby KAŻDY mieszkaniec czuł się ważnym ogniwem lokalnej społeczności, stanowiącym jedną całość. Wracając do pytania i problemów w sołectwie, to można wskazać jeden główny – obecna infrastruktura drogowa. Budowa dróg osiedlowych i  przede wszystkim nowych kluczowych rozwiązań komunikacyjnych, takich jak południowa obwodnica Swarzędza. Taka inwestycja na pewno wpłynie pozytywnie na poprawę życia w Zalasewie. Zwiększy się wówczas bezpieczeństwo na drogach przy tak dużej liczbie mieszkańców.

R: Czy zgadza się Pan z opinią, że znaczna część mieszkańców „nowego” Zalasewa słabo zintegrowana jest z problemami Swarzędza. Ich życie zawodowe, a nawet prywatne i kulturalne bardziej jest związane z Poznaniem niż ze Swarzędzem. Co można zrobić, aby to zmienić? Jakie działania podejmuje w tym celu sołtys i Rada Sołecka?

 AS:Nie zgadzam się z taką opinią. Nie ma dnia, aby któryś z mieszkańców nie wysłał na moją skrzynkę wiadomości w ważnych dla nich sprawach dotyczących naszego sołectwa. Odbieram to bardzo pozytywnie, gdyż świadczy to tylko o tym, iż coraz większej liczbie mieszkańców zależy na naszym wspólnym otoczeniu. Niemożliwe jest, aby sołtys każdego dnia był we wszystkich miejscach. Dlatego bardzo ważne są przesyłane przez mieszkańców informacje, uwagi jak i propozycje pewnych rozwiązań. Granica sołectwa z gminą Swarzędz jest już niewidoczna, stąd ciężko powiedzieć, iż mieszkańcy nie są zintegrowani z problemami Swarzędza, oni są po prostu jego częścią.

Jeżeli chodzi o życie prywatne bądź kulturalne naszych mieszkańców na pewno są bardziej związani ze Swarzędzem, aniżeli z Poznaniem. Na każdym kroku informują nas, iż są szczęśliwi, że tak dużo dzieje się na terenie Zalasewa i każdy może znaleźć coś dla siebie. Co najważniejsze, wiele imprez jest dla różnych grup wiekowych, a nie tylko dzieci. I tym się kierujemy w naszych działaniach. Zależy nam na integracji lokalnej społeczności. Staramy się stwarzać warunki, w których ludzie mogą spotykać się w gronie rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Przy świetlicy wiejskiej zostały wybudowane wiaty do spotkań dla mieszkańców naszego sołectwa, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Poza tym mamy szczęście, iż w Szkole Podstawowej nr 2 z Zalasewie znajduję się wspaniała sala audiowizualna, gdzie odbywają się przedstawienia kulturalne organizowane przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu. I już dziś możemy głośno mówić, iż bardzo duża liczba osób biorąca udział w organizowanych na  terenie naszego sołectwa wydarzeniach przyjeżdża do nas z Poznania, a nie odwrotnie. Robimy wszystko, aby każdy mieszkaniec naszej wsi był dumny z miejsca,
w którym mieszka i nie wstydził się głośno mówić gdziekolwiek pojedzie, że jest z Zalasewa.

R: Spotkałem się ostatnio z poglądem, że sensowne byłoby przyłączenie Zalasewa, a przynajmniej jego nowej części do Swarzędza. Co na ten temat sądzi sołtys tej miejscowości, gdyż trudno użyć określania wioski.

AS: Nie spotkałem się jeszcze z takim poglądem. Czy sensowne? Najpierw zadałbym chyba pytanie, jakie korzyści mieliby mieszkańcy z takiego przyłączenia? Gdybym miał dziś zrobić rachunek sumienia, to uważam, że z punktu widzenia mieszkańca takie przyłączenie nie byłoby opłacalne. Zdaję sobie sprawę, iż Zalasewo nie przypomina klasycznej wsi. Jednak podobne problemy z zwiększoną zabudową mamy w innych częściach naszej gminy np. sołectwach Gruszczyn, Jasin, a niedługo zakładam Rabowice czy Garby. Wracając natomiast do kwestii przyłączenia, będąc mieszkańcami wsi a nie miasta mamy m.in. niższe opłaty, tańsze ubezpieczenia, łatwiejsze możliwości pozyskania funduszy na rozwój i inwestycje z uwagi na teren wiejski. Jako sołectwo poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Zalasewa korzystamy z wielu dotacji, programów dla wsi. Sam burmistrz pan Marian Szkudlarek w wielu wystąpieniach publicznych podkreślał, iż jako Gmina Swarzędz bardzo trudno pozyskuje się środki zewnętrzne, gdyż jesteśmy jedną z najbogatszych gmin w powiecie poznańskim. Także uzależniałbym przyłączenie części Zalasewa do Swarzędza tylko w przypadku większych korzyści dla naszych mieszkańców.

R: Jakich inwestycji życzyć Zalasewu w budżecie na 2020 rok?

AS: Życzyłbym sobie i wszystkim mieszkańcom, aby udało się rozpocząć budowę kluczowych dróg  w Zalasewie i jego okolicach tj. jak najszybsze rozpoczęcie budowy obwodnicy Swarzędza, budowę ulicy Polskiej, czy też budowę ronda na skrzyżowaniu Kórnicka/ Transportowa. Chciałbym również rozpoczęcia inwestycji  drogowych na kilku osiedlach, na które posiadamy projekty takich jak ulica Spacerowa, Botaniczna, Hebanowa. Oczywiście bardzo ważną inwestycją byłaby również rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie, która spowodowałby poprawę warunków nauki dla naszych dzieci.

Rozmawiał Piotr Choryński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *