Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego – konkurs

4 kwietnia br., podczas Jarmarku Wielkanocnego w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, odbędzie się konkurs „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego”, tym razem o tytuł:

  • Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego – Smak Mazurka – regulamin
  • Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego – Smak Baby Wielkanocnej
  • Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego – Smak Pasztetu
  • Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego – Smak Mięsiwa – regulamin

Udział w konkursie mogą wziąć cukiernie, piekarnie, masarnie, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich i inne zakłady gastronomiczne z terenu powiatu poznańskiego. Zgłaszany do konkursu produkt musi być dostępny na rynku dla konsumentów w sposób ciągły lub sezonowy.

Kapituła Smaku wyróżni najlepsze produkty zostaną i będą one rekomendowane w mediach lokalnych tuż przed Wielkanocą.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.