Biblioteka w nowym lokalu

15 listopada 2015

image_pdfimage_print

Paczkowo ma nową bibliotekę publiczną, a mówiąc precyzyjniej nie nową, tylko w nowym pomieszczeniu. Po tułaczce po Paczkowie trafiła wreszcie do wyremontowanego budynku po „starej szkole” przy ul. Szkolnej. Jak dowiedzieliśmy się z telewizyjnej wypowiedzi burmistrza Mariana Szkudlarka i dziękującej mu za tę inwestycję dyrektor biblioteki, ma ona obecnie ok. 60 m2, 13 tysięcy tomów i obsługuje ponad 300 zapisanych czytelników. Mamy nadzieję, że poprawa warunków funkcjonowania biblioteki przyczyni się w krótkim czasie do wzrostu czytelnictwa wśród mieszkańców Paczkowa. Z zadowoleniem przyjęliśmy również informację, ze druga część budynku przekazana zostanie na potrzeby Rady Sołeckiej, która zorganizuje tam świetlicę wiejską służącą wszystkim mieszkańcom tej dużej wioski.
Przy okazji przypomnijmy, że pomysł zorganizowania w „starym budynku szkolnym” biblioteki i świetlicy wiejskiej zgłaszała, o czym oczywiście nikt już nie pamięta, nasza redakcja w roku 2014 w numerze 6 „Informatora Swarzędzkiego”. Panie burmistrzu chwalimy Pana za realizację naszego pomysłu. Nie oczekujemy na podziękowania od Pana i Pani dyrektor biblioteki, ale wydaje nam się, że warto wspomnieć o tych, którzy za tym sensownym rozwiązaniem opowiedzieli się już dawno. Niżej tekst z 2014 roku.
red

                                                                                                                                                                                                                                        

pacz